Birgitte Hinz • like2hike.dk
Små grupper • Varieret natur • Familiedrevne Hoteller • Rejsegarantifonden
Birgitte Hinz

Birgitte Hinz

Hvem er du, BirgitteJeg er ejer af Søvnskolen, hvor jeg behandler og underviser efter Feldenkrais-metoden og arbejder med coaching efter Sounder Sleep System i samarbejde med Katharina Kamber, som er min veninde gennem mange år. Katharina er – ud over at være skuespiller – også uddannet i Feldenkrais metoden. Kan du give et kort rids af dit levnedsforløb?I 1997 blev jeg uddannet cand. mag. i latin og filosofi, og jeg underviste i 10 år i latin på teologistudiet. Mens jeg underviste, tog jeg en uddannelse i Feldenkrais-metoden, som jeg var blevet mere og mere interesseret i. Der blev færre og færre teologistuderende, og jeg besluttede at gå i en helt anden retning. Jeg tog deltidsarbejde i en vuggestue, og blev her jeg i seks år, indtil jeg var parat til at tage springet til at blive fuldtidsselvstændig. Feldenkrais-metoden er en læringsvej, opkaldt efter fysikeren og judomesteren Moshé Feldenkrais. Han opdagede en forbavsende sammenhæng mellem kropsbevægelse, og måden vi tænker, føler og sanser på. Inspireret af små børns enestående evne til at lære, opdagede Feldenkrais et udviklingspotentiale, der kan udnyttes i alle aldre. I 2012 var tiden moden til at springe ud som selvstændig, og jeg etablerede Søvnskolen, samtidig med at jeg sluttede uddannelsen som coach i Sounder Sleep System, en metode til beroligelse af nervesystemet, som spiller fint sammen med Feldenkrais-metoden. Hvordan mener du at vandring kombineret med dine øvelser kan give bedre søvn og færre spændinger i kroppen?Som datter af en inkarneret vandrer blev jeg meget tidligt introduceret til vandringens og naturens positive indflydelse på kroppen. Min far, Ingo Hinz, har haft 40-års jubilæum som turleder i Dansk Vandrelaug. Der sker et mentalt skifte, når man færdes i naturen. Man bliver mere til stede i kroppen og bliver mere opmærksom på omgivelserne. Naturoplevelser forstærker arbejdet med ro i kroppen – og omvendt giver ro i kroppen en større modtagelighed for naturoplevelser. Som stresset person har man ofte lukket af for indre og ydre sansning (man kan have svært ved at mærke både sig selv og være til stede for sine nærmeste omgivelser). Her kan øvelserne fra Sounder Sleep System ofte hjælpe til med at blive åben og modtagelig for nye indtryk, og i relation til andre mennesker, igen. Derfor er vandring i naturen og mine øvelser en virkningsfuld kombination til afhjælpning af stress og søvnproblemer. Hvem ser du for dig som deltagere i netop denne slags vandreferie?Vandreferierne henvender sig til folk, som har brug for en pause fra hverdagen. En pause som samtidig rummer mulighed for at arbejde aktivt med afslapning, ro og søvn. Så alle, der har lyst til at bruge deres krop og lære noget nyt og slappe af i skønne omgivelser, er i målgruppen. Hvad kan du bidrage med, som kan forbedre deltagernes sundhed?Øvelserne i kombination med naturoplevelserne og de sociale relationer deltagerne imellem vil kunne bidrage til at sove bedre, sanse bedre og at være mere til stede i nuet. Hvad kræves der af deltagerne på vandreferien ud over at vandre?Som jeg ser det kræver det et åbent sind, lyst til at gøre en indsats for sit eget velbefindende og en åbenhed over for det sociale samvær med de andre deltagere. Hvad mener du, at deltagerne skal gøre når de kommer hjem fra vandreferien for at fastholde de gode vaner, der er oparbejdet på vandreferien?Jeg forestiller mig, at deltagerne kan mødes efter hjemkomsten og være med til at fastholde motivationen for at holde fast i øvelser og positive naturoplevelser. Det kunne også være en mulighed at holde opfølgningskurser, hvis der er interesse for det blandt deltagerne. Det er måske ikke alle deltagere, der er interesserede i en opfølgning efter hjemkomsten, men det kan være en mulighed for dem, der har lyst.